لینک های دسترسی

قاضي در آستراليا به پوليس وقت بيشتر داد تا مظنون بم گزاري در برتانيه را مورد سؤال قرار دهد


يک قاضي در آستراليا بمقامات وقت اضافي داده تا يک مظنون در حملات بم گزاري ها را در موتر در لندن و گلاسگو مورد استنطاق قرار دهند.

اين فيصلۀ محکمه در حالي بعمل آمد که يک صاحب منصب ضد دهشت افگني به برزبين Brisbane مواصلت نمود تا با همقطاران آستراليائي در استنطاق مظنون بپيوندد.

پوليس آستراليا بروز دوشنبه محمد حنيف ۲۷ ساله را بموجب قوانين اضطراري دهشت افگني توقيف کرد.

اين اولين باري بود که کسي تحت اين قانون توقيف ميشد. اين قانون توقيف بدون اتهام رسمي را اجازه ميدهد.

حنيف يکي از هشت داکتر مظنوني است که براي خدمات صحي برتانيه کار ميکردند. او يگانه مظنون ازين هشت نفر ميباشد که در خارج برتانيه توقيف گرديده است.

در عين زمان، پوليس برتانيه از تبصره روي گزارش هائي خودداري ميکند که دو داکتري که موتر را به ترمينل ميدان هوائي گلاسگو اصابت دادند، از خود يادداشت خودکشي بجا گذاشته بودند.

در يک انکشاف ديگر، مقامات ميگويند يک حادثۀ خارج شدن قطار آهن از خط آن در قطار آهن زيرزميني لندن بدهشت افگني ارتباط نداشت.

XS
SM
MD
LG