لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار بمي که در موتر تعبيه شده بود حد اقل ۱۲ نفر را در عراق کشت.


بمي که در يک موتر تعبيه شده بود در يک منطقۀ عمدتاً شيعه نشين بغداد حد اقل ۱۲ نفر را هلاک و ۲۵ تن ديگر را مجروح ساخته است.

مقامات عراقي ميگويند بعضي از قربانيان انفجار امروزي اطفال هستند. همچنان در بغداد قواي نظامي ايالات متحده در عراق گفت که انفجار يک بم کنار جاده که از زره نفوذ ميکند دو عسکر امريکائي را هلاک و دو تن ديگر را زخمي ساخت.

در گذشته قواي نظامي، ايران را به فراهم کردن اسلحه به شورشيان متهم کرده است. همچنان امروز روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش ميدهد که تلفات ناشي از جنگ هاي فرقوي در بغداد براي دومين ماۀ مسلسل رو به افزايش بوده است و اکنون بلندتر از رقم تلفات ماۀ جنوري ميباشد.

اين روزنامه مينويسد که باوجود مستقر شدن عساکر اضافي ايالات متحده، طبق گزارش وزارت صحيۀ عراق در ماۀ جون تعداد اجساد ناشناس که در جاده ها يافت شد به ۴۵۳ نفر بلند رفت.

XS
SM
MD
LG