لینک های دسترسی

دوام انفجارات در لال مسجد پاکستان


بن بست بين عساکر پاکستان و ملاهاي سرکش اسلامي در لال مسجد محاصره شده دراسلام آباد امروز شنبه نيز ادامه يافته و وارد ششمين روز خود شده است.

بموجب گذارش تازه صدا هاي فير و انفجارات شنيده شده است.

عبدالرشيد غازي ملاي ارشد لال مسجد باز تقاضا هاي حکومت پاکستان را براي تسليم شدن بدون قيد و شرط صدها تني که فکر مي شود هنوز در مسجد و در داخل يک ليسه مجاور باقي مانده اند، رد کرده است.

بروز جمعه آقاي غازي سوگند ياد کرد که او و حاميانش ترجيح ميدهند منحيث شهدا بميرند تا اينکه تسليم شوند.

کسانيکه در داخل محوطه مسجد گيرمانده اند خواستار تحميل قوانين دقيق شريعت از ديدگاه طالبان در اسلام آباد بودند .

آقاي غازي امروز شنبه گفت عساکر حکومتي حدود ۷۰ طالب را در يک مدرسه واقع در داخل محوطه مسجد کشته اند.

حکومت پاکستان رقم ارائه شده را رد کرده و گفته است رقم تلفات در لعل مسجد ۱۹ تن بوده است.

در انکشاف ديگر مامورين امنيتي گفته اند فيرهاي ماشيندار متوجه طياره اي بوده است که روز جمعه حامل ر ئيس جمهور مشرف بوده است.

طياره رئيس جمهور از يک پايگاه هوائي اوج ميگرفت.

مامورين پاکستاني گفتند طياره رئيس جمهور مورد اصابت قرار نگرفت و رئيس جمهور توانست سالم به مقصد مسافرتي خود برسد.

بريد جنرال وحيد ارشد گفت طياره رئيس جمهور مشرف ، هدف اين تير اندازي نبود اما ساير مامورين پاکستاني واقعه را يک سعي ناکام براي قتل رئيس جمهرر خوانده اند.

XS
SM
MD
LG