لینک های دسترسی

نظر خواهي جهاني اخير نشان دهندۀ ازدياد شک و بدگماني در برابر قدرت هاي عمدۀ جهان


نظر پرسي که در ۴۶ کشور جهان و ساحۀ فلسطيني ها صورت گرفته است حاکي از ازدياد عدم اعتماد به مشي سياست خارجي ايالات متحده، حتي در بين متحدين آن ميباشد.

حمايت روز افزوني از خارج شدن نيرو هاي امريکا از عراق ديده ميشود و مخالفت شديدي با عمليات نيرو هاي امريکايي و ناتو در افغانستان در اين نظر پرسي بمشاهده ميرسد.

اکثريت در کشور هايکه اين نظر پرسي صورت گرفته است ميگويند ايالات متحده زمان تصميم گيري در مشي خارجي خود، منافع کشور هاي ديگر را مد نظر نمي گيرد.

(اندرو کوهت) رئيس مرکز مستقل (پي اي دبليو) در واشنگتن که اين نظرخواهي را انجام داده و نتايج آنرا بروز چارشنبه ۲۷ جون منتشر نمود ميگويد: «من بندرت جوابات اين چنين يکسان را در مقابل چنين سوالاتي ميبينم. مثلاً چه زماني امريکا به ترويج ديموکراسي مي پردازد که جواب اين بود: هر جائيکه قادر باشد و يا جائيکه بيشتر بمنفعت اينکشور باشد...

و در اين نظر خواهي، نظريات همه موجود بود، حتي در ساحاتي که به ايالات متحده علاقه دارند در دستۀ دوم ميزان موافقت با ايالات متحده همچنان در حد پائين خود در کشور هاي با نفوذ اسلامي در شرق ميانه و آسيا باقي است.

و در ترکيه به ۹ در صد و در پاکستان به ۱۵ در صد کاهش يافته است. در اروپا، فقط ۳۰ در صد از مردم جرمني نظر مثبتي در مورد امريکا دارند که نسبت به دو سال قبل ۴۲ در صد پائين آمده است.

نظرات مطلوب حتي در بريتانيا و کانادا هم کمتر شده است. با وجود نظرات منفي در مورد ايالات متحده، اين نظر خواهي نشان داد که مردم در ۲۵ کشور جهان، خاصتاً در قارۀ افريقا، نظريۀ مثبتي در مورد امريکا دارند.

(مادلين البرايت) وزير خارجۀ اسبق امريکا، ميگويد بسياري از مردم از آنچه که به اصطلاح ارزش هاي امريکايي ياد ميشود، پشتيباني مينمايند. وي ميگويد که ايالات متحده همچنان در نقش يک قدرت لازم الاجرا در امور جهاني باقي است.

وي ميگويد: «ولي قدرت لازم الاجرا به معني تنها بودن نيست.» خانم (ال برايت) ميگويد ايالات متحده نبايد بصورت يکجانبه عمل نموده و بايد متوجه احساسات وسيعي باشد که امريکا را در اختلافات بين ثروت مند و فقير مورد ملامت قرار داده است.

نظر خواهي همچنان نشان دهندۀ نگراني ها در مورد رشد اقتصادي و تقويت نيرو هاي نظامي چين، و نفوذ روسيه روي ذخاير انرژي در اروپاي غربي بود.

نظر خواهي کاهش شديدي را در اعتماد به دو رئيس جمهور يعني (ولاديمير پوتين) از روسيه و (جورج بش) از ايالات متحده را نشان ميدهد.

(جان دن فورت) سناتور حزب جمهوريخواه ميگويد کاهش در اعتماد به رهبران جهان منجر به يک سوال عمده ميگردد.

وي ميگويد: «بنظر من، يک سوال ساده در برابر جهانيان و در برابر کشور ما ، و ملت ما اينست که چي شخصي در نظم و انتظام جهان و يا برهم خوردن نظم جهاني، مسئول است؟

و آيا کسي آماده است تا اين مسئوليت را متقبل گردد و يا اينکه اين کاريست بسا مشکل؟» نظر پرسي نشان ميدهد که يکي از اين مسئوليت ها محيط زيست است.

مردم در ۲۵ کشور جهان از بين ۳۷ کشور، گرم شدم محيط زيست را يک مشکل بسيار مهم و جدي تلقي ميدارند.

در ۳۴ کشور از اين کشور ها اکثريت و يا تعداد کثيري ايالات متحده را در گرم شدن محيط زيست مورد ملامت قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG