لینک های دسترسی

يک قوماندان عاليرتبه پاکستان توسط تندروان اسلاميست در اسلام آباد کشته شد


يک قوماندان عاليرتبه پاکستان توسط تندروان اسلاميست در ششمين روز بن بست در يک مسجد اسلام آباد کشته شده است.

اردوي پاکستان ميگويد که دگرمن هارون اسلام امروز يکشنبه بعد از تبادله آتش با تندروان در عقب ديوار هاي لال مسجد کشته شد.

عساکر حکومتي ديروز سوراخي را در ديوار مسجد به اين اميد ايجاد کردند که يک تعداد از زنان جوان که در مدرسه داخل محوطه درس ميخواندند بتوانند از از فرار کنند.

مامورين حکومت ميگويند که تا يک هزار نفر به شمول زنان و اطفال در محوطه قرار دارند.

عبدالرشيد غازي امام مسجد تقاضا هاي حکومت را براي تسليمي بدون قيد و شرط رد کرده گفت که وي و پيروانش ترجيح ميدهند شهيد شوند، ولي تسليم نخواهند شد.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ميگويد که تندوران اگر تسليم نشوند کشته خواهند شد.

غازي به تلويزيون پاکستان گفت که بيش از ۳۰۰ نفر در داخل مسجد از جنگ هاي روز يکشنبه به اين طرف کشته شده اند اما مامورين حکومت اين ادعا را تکذيب ميکنند.

XS
SM
MD
LG