لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل رهايي ۲۵۰ تن از اسرا را قبول کرده است


کابينه اسرائيل رهايي ۲۵۰ تن از اُسراي فلسطيني را در سعي براي تقويت محمود عباس رئيس اداره فلسطنيان و حکومت جديد او به تصويب رسانيده است.

ايهود المرت صدْراعظم اسرائيل امروز يکشنبه گفت که اسرائيل ميخواهد از هرگونه سعي براي تقويت اعتدال پسندان فلسطيني استفاده کند.

وي گفت رهايي زندانيان احتمالا اوضاع را براي اعاده مذاکرات صلح هموار خواهد ساخت.

اعضاي کابينه ميگويند که رهايي زندانيان به اکثريت آرا تصويب شد/ اما بازهم حکومت در مورد اينکه چه کساني را رها مي نمايد تصميم نهايي را خواهد گرفت.

اسرائيل ده هزار زنداني فلسطنيي دارد.

کسانيکه رها ميشوند مربوط حزب فتح محمود عباس رئيس اداره فلسطنيان خواهند بود.

گروه تندرو اسلاميست حماس اين رهايي اسرا را تقبيح کرده است و ادعا ميکند که اين عمل نشان ميدهد که محمود عباس ، شريک اسرائيل است.

XS
SM
MD
LG