لینک های دسترسی

Breaking News

پنج نفر در حادثۀ غرق شدن کشتي باربر هند مفقودالاثر شدند


از اثر غرق شدن يک کشتي تدارکاتي در ساحل غربي هند، پنج نفر ناپديد شدند.

مامورين شرکت سهامي نفت و گاز طبيعي ميگويند نه تن از ۱۴ سرنشين کشتي تدارکاتي آن شرکت نجات داده شدند.

يک هليکوپتر و سه کشتي در جستجوي ناپديد شدگان است.

شرکت سهامي نفت و گاز طبيعي شرکت عمدۀ تفحصاتي نفت هند است. اين شرکت در حدود ۶۰ کشتي دارد که تدارکات را به کارگران ساحات نفتي آن شرکت در بحر انتقال ميدهد.

XS
SM
MD
LG