لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم سابق پاکستان به شورشيان مسجد التماس ميکند تا مذاکره نمايند


حکومت پاکستان موافقه نموده بيک گروۀ ملاها صلاحيت بدهد تا جهت ختم يک مقابلۀ تقريباً يک هفته اي با تندروان اسلاميست که در يک مسجد اسلام آباد در محاصره ميباشند، مذاکره کنند.

اين تصميم به تعقيب يک جلسۀ بسويۀ عالي در پايتخت پاکستان اتخاذ شد. مقامات حکومتي ميگويند يک هيئت تحت رهبري چودهري شجاعت حسين، صدراعظم سابق و چندين رهبر مذهبي کوشش خواهد کرد تا عبدالرشيد غازي، ملاي تندرو را متقاعد بسازد بمقابله خاتمه بدهد.

امروز گلوله باري هاي متفرق در اطراف لال مسجد، جائيکه ده ها تندرو از امر تسليمي سرپيچي ميکنند، ادامه داشت.

حکومت ميگويد تندروان به اميد جلوگيري از حملۀ احتمالي عساکر حکومتي بر مسجد، صدها زن را منحيث سپر انساني اسير گرفته اند.

اين زنان، شاگردان يک مدرسه در داخل مسجد هستند.

تصادمات بين تندروان و عساکري که مسجد را محاصره کرده اند باعث قتل حد اقل ۲۱ نفر، بشمول يک قوماندان اردو،گرديده است.

XS
SM
MD
LG