لینک های دسترسی

Breaking News

البرادعي: ايران توسعۀ قابليت غني سازي ذروي را بطي ساخته است


رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد ايران توسعۀ قابليت غني سازي انرژي ذروي را بطي ساخته است.

محمد البرادعي امروز در ويانا گفت مفتشين ادارۀ بين المللي انرژي ذروي مشاهده کرده اند که نصب سنترفيوج هاي غني سازي يورانيم در تاسيسات ذروي نتانز بطي شده است.

مقامات ادارۀ بين المللي اندژي ذروي در هفتۀ جاري از تهران ديدن ميکنند. در ساير خبرها، روزنامۀ واشنگتن پوست ميگويد ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در مورد ساختمان هائي که در عکس هاي ماهواره اي از يک بدنۀ کوۀ نزديک به تاسيسات نتانز ديده ميشود، نگراني دارد.

درين گزارش از يک سخنگوي ادارۀ ذروي ملل متحد نقل قول شده که آن اداره از ايران در مورد اين ساختمان توضيحاتي دريافت نموده است.

روزنامه ميگويد نطاق تفصيلي ارائه نکرده است. واشنگتن پوست ميگويد حکومات، ادارات استخباراتي و متخصصين ذروي اين تصاوير را ارزيابي ميکنند تا دريابند که آيا ايران بمنظور مدافعه عليۀ يک حملۀ نظامي اجزاي عمدۀ تاسيسات ذروي را در زير زمين مخفي ميکند يانه.

ايران از تقاضاهاي ملل متحد جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم، عمليه اي که ميتوان ازان براي توليد اسلحۀ ذوري استفاده نمود، سرپيچي کرده است.

XS
SM
MD
LG