لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجۀ عراق در مورد عواقب خروج عساکر امريکا هشدار ميدهد


وزير خارجۀ عراق امروز هشدار داد که خروج فوري عساکر ايالات متحده شايد به جنگ داخلي و آنچه او سقوط کشور خواند، منجر گردد.

هوشيار زيباري، وزير خارجۀ عراق گفت عراق بدون قواي خارجي بيک خلاي امنيتي معروض خواهد شد.

او گفت قواي عراقي آماده نيست تا به تنهائي امنيت کشور را تامين کند. اين هشدار زيباري در جريان موجي از حملات خشونتبار صورت گرفت که طي چند روز ۲۵۰ نفر را هلاک ساخت.

حملات در بغداد امروز حد اقل ۱۳ نفر را کشت. در بزرگترين حملۀ منفرد، انفجار بمي که در يک موتر لاري تعبيه شده بود، بروز شنبه ۱۵۰ نفر را هلاک ساخت.

سياستمداران سني و شيعه، هردو در پاسخ باين حمله از اهالي عراق خواستار شدند تا در دفاع از خود سلاح بدست بگيرند.

همچنان امروز، زيباري گفت ترکيه ۱۴۰ هزار عسکر را در سرحد ترکيه با شمال عراق جمع نموده است.

او از رهبران ترکيه تقاضا کرد تا در يک مذاکرات سه جانبه با عراق و ايالات متحده جهت خنثي ساختن بحران اشتراک کند.

XS
SM
MD
LG