لینک های دسترسی

نيرو هاي امنيتي پاکستان حمله بر تندرواني را در لال مسجد اسلام آباد آغاز نمود


اوايل صبح سه شنبه، در حاليکه نيرو هاي امنيتي راه خود را براي داخل شدن به محوطۀ مسجد، که تندروان مسلح در آن جا گرفته اند، باز ميکرد، انفجارات شديد لال مسجد اسلام آباد را به لرزه درآورد.

تا اواسط روز به گفتۀ مامورين بيشتر از دو سوم اين عمارت بزرگ، پاک کاري شده بود. به صد ها زن و طفل هنوز هم مفقودالاثر اند و مامورين نگران اند که شايد تندروان از آنان بحيث سپر انساني استفاده کنند.

جنگهاي شديد با ۵۰ تا ۶۰ تندرويکه هنوز هم در زير زمين مسجد، سنگر گرفته همچنان ادامه دارد.

جنرال (وحيد ارشاد) سخن گويي اردوي پاکستان ميگويد مردان مسلح کاملاً آماده بوده و مقاومت شديد مينمايند. وي ميگويد: «آنان کاملاً مسلح بوده و تمرين ديده اند. آن تندروان از هر نوع سلاح استفاده مينمايند. آنها ماشيندار دارند، راکت انداز دارند. و از بم هاي دستي هم استفاده مينمايند. و ثانياً آنان زنان و اطفال را در داخل تعمير با خود دارند و ما قدم بقدم به پيش ميرويم تا از تلفات بي لزوم جلوگيري شود.»

دولت ميگويد حداقل ۷۰ زن و طفل تا به حال نجات داده شده اند و ۷۰ تند تحت توقيف قرار گرفته اند. در حاليکه والدين شاگردان گير مانده در مسجد، مشوشانه و هراسان منتظر ختم اين بن بست اند، آمبولانس ها تعداد کثيري از زخمي ها را به شفاخانه هاي نزديک محل انتقال داده اند.

اين بن بست خونين هفتۀ قبل بعد از آنکه شاگردان افراطي مسجد با نيرو هاي امنيتي تصادم نمودند، آغاز شد.

لال مسجد، يا مسجد سرخ، بحيث يک منبع تندروان اسلامي شناخته ميشد و ملا هاي ارشد اين مسجد در اين اواخر تعهد نموده بودند تا شريعت سخت گيرانۀ اسلامي را در پايتخت پاکستان، تحميل نمايند.

(عبدالرشيد غازي) رهبر طرفدار طالبان آنان بروز يکشنبه گفت وي و حاميانش در داخل لال مسجد ترجيح ميدهند بيمرند ولي تسليم نخواهند شد. وي ميگويد اميدوار است مرگ وي، تحريک کنندۀ يک انقلاب اسلامي در سراسر پاکستان گردد.

حملۀ نظامي ساعاتي بعد از آنکه مذاکره کننده گان دولتي، ناکامي خود را در خاتمه دادن به اين بن بست هفت روزه اعلام نمودند، صورت گرفت.

قرار گزارشات رهبر تندروان از تسليم شدن انکار ورزيده و خواهان عفو عمومي و خارج شدن مصئون از اسلام آباد گرديده است.

مقامات دولتي ميگويند تعدادي از دهشت افگنان خارجي که شايد شامل چندين تن از مرتبطين به القاعده باشد در داخل مسجد وجود دارند.

نگراني هاي شديدي وجود دارد که مبادا اين هرج و مرج در پايتخت، محرک عکس العمل گسترده تر تندروان در ديگر نقاط کشور گردد.

XS
SM
MD
LG