لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي از حمله بر مسجد پاکستاني پشتيباني کرد.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از تصميم روز سه شنبۀ حکومت پاکستان مبني بر حمله بر مسجد تندروان در اسلام آباد پشتيباني خود را ابراز داشته است.

آقاي کرزي امروز بخبرنگاران گفت که کشورش از عمليات پاکستان عليۀ افراطيون حمايت کامل ميکند.

او همچنان از پاکستان تقاضا کرد تا در قسمت تندرواني که از سرحد عبور کرده به افغانستان داخل ميشوند و اهالي را ميکشند عين موقف قاطع را اتخاذ کند.

مقامات پاکستاني ميگويند حکومت براي عکس العمل تندروان بمقابل حملۀ روز سه شنبه بر لال مسجد، آمادگي ميگيرد.

مقامات هشدار ميدهند که در امتداد سرحد با افغانستان، که رهبر طرفدار طالبان پشتيبانان زيادي داشت قيامي صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG