لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر پاکستاني همۀ تندروان مسجد تحت محاصره را تصفيه کرده اند.


قواي نظامي در پاکستان ميگويد همۀ تندروان لال مسجد اسلام آباد را تصفيه کرده و بيک هفته محاصرۀ مسجد که بيش از ۶۰ کشته بجا گذاشت خاتمه داده است.

تورن جنرال وحيد ارشاد، سخنگوي عمدۀ قواي نظامي امروز گفت مرحلۀ اول عمليات جهت برون کشيدن تندروان از محوطه به پايان رسيده است.

او گفت عساکر پاکستاني هنوز در جستجوي ماين و بم هاي پنهاني هستند. پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بروز سه شنبه بعد از بهم خوردن مذاکرات با ملاهاي دخل مسجد، حمله بر مسجد را هدايت داد.

هشت عسکر پاکستاني و عبدالرشيد غازي، ملائي که رهبري مقاومت را بدست داشت و براي تطبيق شريعت سبک طالبان در پاکستان تبليغ ميکرد، در جملۀ مقتولين قرار دارند.

طارق عظيم، يک سخنگوي حکومت پاکستان ميگويد تندروان مقاومت شديدتر از توقع نشان دادند.

انتظار ميرود جنرال مشرف بروز پنجشنبه در مورد بحران بيانيۀ خطاب بملت ايراد نمايد.

XS
SM
MD
LG