لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالي ليبيا حکم اعدام کارمندان طبي خارجي را تائيد کرد.


محکمۀ عالي ليبيا حکم اعدام پنج پرستار بلغاريائي و يک داکتر فلسطيني را تائيد کرده که در قضيۀ معروض ساختن ۴۰۰ کودک ليبيائي به ويروس مرض ايدز، گنهگار خوانده شده بودند.

محکمه اين حکم را امروز در طرابلس اعلام کرد ولي شايد شوراي عالي قضائي ليبيا هنوز هم اين حکم را رد نمايد.

مقامات اتحاديۀ اروپائي ميگويند هنوز اميدوارند که اين دوکتور و پرستارها مورد عفو قرار گيرند.

جوسي سوکراتيس، صدراعظم پورتگال که کشورش رياست نوبتي اتحاديۀ اروپائي را بعهده دارد، گفت مقامات در جهت يک پايان خوش باين قضيه کار ميکنند.

بروز سه شنبه بنيادي که توسط پسر معمرالقذافي، رهبر ليبيا اداره ميشود، گفت با خانواده هاي اين اطفال بيک راۀ حل رسيده است.

بنيتو فرارو والدنر، کمشنر امور خارجي اتحاديۀ اروپائي امروز بار ديگر يک تعهد اتحاديۀ اروپائي را تکرار کرد که بتداوي اطفال مصاب ادامه ميدهد.

XS
SM
MD
LG