لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس نايجريا اقدامات عليۀ اختطاف کنندگان در دهانۀ درياي نيجر را هدايت داده است.


قوماندان عمومي پوليس نايجريا ميگويد اقدامات عليۀ دسته هاي جانياني را هدايت داده است که در منطقۀ نفت خيز دهانۀ درياي نيجر مسؤل اختطاف ها هستند.

ميکو اوکيرو، قوماندان عمومي پوليس ميگويد بقوماندان هاي ارشد خود هدايت داده است عليۀ دسته هاي جانيان در منطقه اقدامات نمايند و هزاران تن از افراد امنيتي بمنطقه سوق داده شده اند.

از ختم سال ۲۰۰۵ باينطرف در حدود ۲۰۰ کارگر خارجي اختطاف شده اند. گزارش ها از منطقه حاکيست که تشديد اقدامات شايد فعاليت هاي جنائي را متوقف سازد.

بعضي از اختطاف ها کار دسته هاي جانيان است که براي دريافت پول اين کار را ميکنند در حاليکه بعضي ديگر توسط تندرواني براه ميافتد که براي دهکده هاي منطقه عوايد بيشتر از نفت را تقاضا مينمايند.

اکثر ساکنين دهانۀ درياي نيجر باوجود ملياردها دالر پول نفت که بجيب حکومت و شرکت هاي نفت ميريزد، در فقر بسر ميبرند.

XS
SM
MD
LG