لینک های دسترسی

Breaking News

اسلاميست هاي تندرو عساکر پيادۀ بحريۀ فليپين را سربريدند.


مقامات فليپيني ميگويند اسلاميست هاي تندرو در جريان شديدترين جنگ ها در منطقۀ ناآرام جنوب آن کشور درماه هاي اخير ۱۴ عسکر پيادۀ بحريۀ آن کشور را کشته اند که ازين جمله ده عسکر را سربريده اند.

يک سخنگوي قواي پيادۀ بحريۀ فليپين امروز گفت که در حدود ۵۰ عسکر پيادۀ بحريه که در جستجوي يک کشيش اختطاف شدۀ ايتاليائي بودند هدف حملۀ تقريباً ۳۰۰ شورشي، عمدتاً گروۀ ابوسياف قرار گرفتند.

درين جنگ در تيپيوتيپو در جزيرۀ جنوبي بسيلان، نه عسکر پيادۀ بحريه مجروح شدند. مقامات نظامي ميگويند اين عساکر در منطقه بودند و گزارش هايي را ارزيابي ميکردند که گويا جيان کارلو بوسي، کشيش ايتاليائي درانجا ديده شده بود.

اين کشيش يک ماه قبل در ولايت جنوبي زمبوانگا سيبوگي Zamboanga Sibugayاختطاف شده بود.

او بتاريخ دهم جون در جريان مراسم دعاخواني روز يکشنبه در کليسا اختطاف شد. هيچ گروهي مسؤليت اختطاف اورا مدعي نشده است.

XS
SM
MD
LG