لینک های دسترسی

مفتشين ملل متحد به کورياي شمالي ميروند


رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد مفتشين براي سفر به کورياي شمالي و نظارت از عمليۀ متوقف ساختن دستگاۀ ذروي آن کشور، آماده هستند.

محمد البرادعي، رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي امروز طي صحبتي در سيول گفت در مورد اينکه اين عمليه به آساني به پيش خواهد رفت، خوشبين است.

اما او هشدار داد که مساعي متوقف ساختن کامل پروگرام ذروي پيونگ يانگ، يک عمليۀ طولاني است که به پيشرفت مذاکرات شش جانبه متکي ميباشد.

وزارت خارجۀ چين امروز تائيد کرد که مذاکرات شش جانبه روي ختم پروگرام ذروي کورياي شمالي بروزهاي ۱۸ و ۱۹ جولاي در بيجنگ از سرگرفته خواهد شد.

در عين زمان، يک کشتي کورياي جنوبي حامل مواد سوخت امدادي که در قسمت متوقف ساختن تاسيسات عمدۀ کورياي شمالي کمک خواهد کرد، امروز بسوي کورياي شمالي حرکت کرد.

پيونگ يانگ ميگويد بعد از مواصلت مواد سوخت کمکي، بمتوقف ساختن دستگاۀ ذروي يونگ بيون آغاز خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG