لینک های دسترسی

Breaking News

عفو يک پسر بچه ۱۴ ساله  مظنون به ارتکاب انفجار انتحاري بم ذريعه آقاي کرزي


حامد کرزي رئيس جمهور افغانسنان يک پسر بچه ۱۴ ساله پاکستاني را که فکر مي شد دريک ماموريت انتحاري با بم جهت قتل يک والي افغانستان به آنکشور فرستاده شده بود عفو کرده است.

رئيس جمهور کرزي در مراسمي که امروز يکشنبه در آن پسر و پدر او هم حضورداشتند گفت اين پسر بچه را عفو مي کند و آنهائي را مسئول مي خواند که آن خردسال را فرستاده بودند.

آقاي کرزي اظهار کرد دشمنان اسلام آن پسر بچه را گمراه کرده بودند. آن پسر پاکستاني، که رفيق اله خوانده مي شود ماه قبل در حاليکه يک کرتي مرتبه براي انفجار انتحاري بم رابتن داشت و سوار بريک موتر سايکل بود، در شرق افغانستان دستگير شد.

او در آن هنگاتم گفت که اورا چريک هاي يک مدرسه مذهبي که خود او درآن محصل بود استخدام کرده بودند. او تربيه و آموزش ديده بود تا والي ولايت خوست را در شرق افغانستان بقتل برساند. معهذا او يک شب قبل از موعد معين براي ارتکاب توطهه طرح ريزي شده ، دستگير شد.

XS
SM
MD
LG