لینک های دسترسی

عفو يک پسر بچه ۱۴ ساله  مظنون به ارتکاب انفجار انتحاري بم ذريعه آقاي کرزي


حامد کرزي رئيس جمهور افغانسنان يک پسر بچه ۱۴ ساله پاکستاني را که فکر مي شد دريک ماموريت انتحاري با بم جهت قتل يک والي افغانستان به آنکشور فرستاده شده بود عفو کرده است.

رئيس جمهور کرزي در مراسمي که امروز يکشنبه در آن پسر و پدر او هم حضورداشتند گفت اين پسر بچه را عفو مي کند و آنهائي را مسئول مي خواند که آن خردسال را فرستاده بودند.

آقاي کرزي اظهار کرد دشمنان اسلام آن پسر بچه را گمراه کرده بودند. آن پسر پاکستاني، که رفيق اله خوانده مي شود ماه قبل در حاليکه يک کرتي مرتبه براي انفجار انتحاري بم رابتن داشت و سوار بريک موتر سايکل بود، در شرق افغانستان دستگير شد.

او در آن هنگاتم گفت که اورا چريک هاي يک مدرسه مذهبي که خود او درآن محصل بود استخدام کرده بودند. او تربيه و آموزش ديده بود تا والي ولايت خوست را در شرق افغانستان بقتل برساند. معهذا او يک شب قبل از موعد معين براي ارتکاب توطهه طرح ريزي شده ، دستگير شد.

XS
SM
MD
LG