لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل موافقه کرده است دست از پيگرد و تعقيب  ۱۸۰ چريک  فتح دست کشد


اسرائيل موافقه کرده است دست از پيگرد و تعقيب ۱۸۰ چريک فتح دست کشد که تعهد سپرده اند دست از حمله عليه دولت يهودي کشيده اند.

مامورين هردو جانب اسرائيلي و فلسطيني امروز يکشنبه گفتند که افراد مسلحي که از دهشت افگني رو برگشتانده اند از لست و فهرست نام افرادي حذف خواهند شد که مقامات اسرائيلي در پي دستگيري آنها بودند.

و هرگاه در دهشت افگني هيچگونه سهم نگيرند تعفقيب نخواهند شد. اين عفو عمومي يکي از چند اقدامي است که ايهود المرت صدراعظم اسرائيل جهت تقويه حکومت اعتدال گراي محمود عباس رئيس اداره فلسطيني اتخاذ کرده است.

اسرائيل اعلام کرده است که ۲۵۹ زنداني فلسطيني را اززندان هاي اسرائيل رها خواهد کرد. آن کشور همچنان به انتقال عوايد مالياتي فلسطينيها شروع کرده است که بعد از پيروزي انتخاباتي گروه حماس درانتخابات فلسطيني ها در سال ۲۰۰۶ ، اسرائيل آنرا متوقف ساخته بود.

XS
SM
MD
LG