لینک های دسترسی

اولمرت و عباس جهت بحث روي پشتيباني از حکومت در کرانۀ غربي ملاقات ميکنند


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل به محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان گفته است که اسرائيل ۲۵۰ زنداني فلسطيني ديگر را تا ختم هفته، آزاد ميکند.

يک سخنگوي آقاي اولمرت ميگويد که رهائي زندانيان بروز جمعه صورت خواهد گرفت. او ميگويد اين زندانيان همه در قضاياي دهشت افگني گنهگار شناخته شده اند ولي دست شان بخون کسي آلوده نبود.

دو رهبر امروز در بيت المقدس ملاقات کردند تا روي مصالحه هاي امنيتي بحمايت از حکومت اعتدالي آقاي عباس مستقر در کرانۀ غربي رود اردن بحث نمايند.

در اخبار مرتبط به آن، مقامات قصر سفيد ميگويند جورج بش، رئيس جمهور در نظر دارد امروز بارابطه به کمک مالي و حمايت دپلوماتيک حکومت عباس سخنراني نمايد.

آقاي عباس بعد ازان اين حکومت را تشکيل داد که گروۀ تندرو حماس کنترول باريکۀ غزه را در اواسط ماۀ گذشته بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG