لینک های دسترسی

Breaking News

مسجد و مرکز اسلامي دارالنور که بزرگترين مسجد در منطقه است بصورت رسمي از جانب گورنر ايالت ورجينيا افتتاح گرديد


مسجد و مرکز اسلامي دارالنور درکونتي پرنس ويليمز در ۱۲ ايکر زمين که به حساب افغانستان ۲۴ جريب ميشود به اثرهمت مردم منطقه و رهبري انجمن مسلمانان شمال ويرجينيا که يک تشکيلات غير انتفاعيست، اعمار گرديد.

انجمن مسلمانان شمال ويرجينيا در دهم ماه ديسمبر سال ۱۹۸۹ جهت خدمت به جامعۀ مسلمانان در منطقه تأسيس گرديد.

بمرور زمان اين انجمن و جامعۀ مسلمان در منطقه گسترش يافت. در تابستان سال ۱۹۸۸ اعضاي اين انجمن در خانه هاي يکديگر به خواندن نمازهاي جمعه شروع نمودند.

در سال ۱۹۹۰ انجمن، فعاليتهاي مذهبي اش را با اجاره گرفتن سالونها در مکاتب و يا مراکز تفريحي در منطقه آغاز نمود.

در هفتم ماه مي سال ۱۹۹۳ انجمن با الآخره قادر به خريد يک دربند حويلي در دو نيم ايکر زمين گرديد که آنرا به دارالسلام مسمي نموده و به مسجد مبدل ساخت. اما باوجود داشتن مسجد مذکور رهبريت مسجد مجبور ميگرديد براي اداي نمازهاي عيد صالونهائي را از تأسيسات مختلفه در منطقه وبعضاً به نسبت عدم موجوديت امکانات، در پارکهاي عمومي نمازهاي عيد ادا ميگرديد.

بنابرين رهبريت انجمن و مسجد هميشه در پي يافتن امکانات بهتري بود. با الآخره در سال ۱۹۹۵ رهبري انجمن توانست به کمک مالي اعضاي آن دوازده ايکارزمين را که به حساب افغانستان ۲۴ جريب ميشود، به قيمت ۱۶۵ هزار دالر بخرد که زمين مذکور در شرايط فعلي بيش از دو مليون دالر ارزش دارد.

کار اعمار مسجد در سال ۲۰۰۴ با کمپني کي برج به قيمت دو مليون دالر قرار داد گرديد که تعمير و اجازۀ استعمال رسمي آن بتاريخ دهم جولاي همين سال (۲۰۰۷) به پايۀ اکمال رسيد که امروز با اشتراک هزاران تن از مسلمانان منطقه، مردمان اديان ديگر، مقامات رسمي شهر داري هاي محلي و گورنر ايالت ورجينيا بصورت رسمي افتتاح گرديد.

اما اجازۀ استفادۀ مؤقت از تعمير مسجد در ماه رمضان گذشته گرفته شد. مسجد جديد دارالنور در حال حاضر در دوطبقه گنجايش بيش ازيکهزار و دوصد نماز گذار را در يکوقت دارد.

دار النوربراي اداي نمازهاي پنجگانه، نمازهاي جمعه، نمازهاي عيد و فعاليت هاي ديني ديگر از قبيل تدريس قرآن، عربي، تدريس الفباي عربي به خورد سالان، برعلاوه فعاليتهاي سپورتي براي جوانان، سفرهاي دسته جمعي و غيره فعاليت ها دران اجرا ميگردد.

در روزهاي جمعه بيش از پنجصد نفر در دو باريکه نماز جمعه خوانده ميشود اشتراک ميورزند.

دارالنور بروز يکشنبه توسط گورنر ايالت ورجينيا رسماً افتتاح گرديد. درين محفل که دران بيش از سه هزار نفر از پير وجوان، زن و مرد از اعضاي جامعۀ اسلامي در شمال ورجينيا،شرکت کرده بودند، اعضاي حکومت محلي و ايالتي، اعضاي فعال مساجد ديگر در منطقه، اعضاي کليساهاي نزديک به مسجد، و سياستمداران منطقه دعوت شده بودند.

گورنر ايالت ورجينيا بساعت چهار بعد از ظهر در بين هلهله و کف زدن هاي حاضرين به مسجد آمده بعد از ديدن داخل مسجد به يکي از پنج خيمۀ بزرگي که در محوطۀ مسجد آماده شده بود رفته و درانجا سخنراني هائي صورت گرفت که تقريباً يکساعت دوام نمود.

رئيس کميتۀ اداري کونتي پرنس ويليم که مسجد دار النور دران موقعيت دارد درين گردهم آئي گفت: اين محفل مجلل و پر از هيجان که به بسياري از مسلمانان در منطقه مخصوصاً به اطفال و جوانانيکه درين کشور زاده شده اند و يا با پدران و مادرانشان در سنين خورد به اينجا آمده اند، يک تجربۀ با ارزشي بود زيرا درين گرد هم آئي وحدت و اخوت بين زن و مرد مسلمان انعکاس يافت.

XS
SM
MD
LG