لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان امروز يک ميني بس را در شرق بغداد منفجر ساخت


پلیس عراق می گويد شورشيان امروز يک بس خورد يا ميني بس را در يک حلمه شيعييان واقع در شرق بغداد منفجر ساخت و پنج تن را هلاک ساخت.

مقامات ميگويند يازده تن ديگر در حادثه انفجاربم در يک بس در حومه« بلديت» زخمي شدند.

در سال جاه ها، قواي نظامي اياالات متحده ميگويد قوااهتلاف ۱۴ تن از دهشت افگنان مظنون را در جريان عمليات شان در ساحات شمالي و عربي عراق بازاشت کردند.

مامورين نظامي ميگويند يورش ها بمقابل القاعده در شبکه هاي آن درعراق در اطراف تاج، فلوجه و بلاد دست داد.

قوماندان هاي نظامي در عراق بروز جمعه گفتند جهت باثبات سازي عراق و تربيه و آموزش قواي امنيتي آنکشور براي حفظ صلح و امنيت، عساکر ائتلاف بوقت ببشتر ضرورت خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG