لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: بم گذاران انتحاري اکنون بسوي پاکستان، روان اند.


روز نامه واشنگتن پوست، راجع به فيصله محکمه عالي پاکستان در تعين مجدد قاضي القضات انکشور مي نويسد: در حاليکه پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، با يک چالش نظامي در حال انکشاف از جانب افراطيون اسلامي روبرو است، تعين مجدد افتخار محمد چودري،قاضي القات بوظيفه، يک لطمه سياسي بوي وارد ميکند.

روزنامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که محکمه حکم کرد که تصميم نهم ماه مارچ مشرف در بر کناري چودري از وظيفه ،بحيث يک اقدام غير قانوني کنار گذاشته شود، و دستور داد که قاضي وظيفه خود را از سر گيرد.

اين يک پيروزي عمده براي مخالفين مشرف، متحد امريکا ،است که کوشش دارد حکومت غير نظامي و ديمو کراتيک را به پاکستان دو باره بر قرار سازد.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که قبل از برکناري، چودري توقع داشت بعضي قضايا را تحت غور گيرد که مقابله با پلان هاي مشرف بود که ميخواست قبل از انتخابات پارلماني اينده طرح کند تا بدين وسيله يک دور پنجساله جديد را براي خود تضمين کرده باشد.

روز نامه معتقد است که حکومت مشرف، چودري را به سؤ اداره متهم ساخت، اما انتقاد کنندگان الزام مياورند که برکناري وي جز از پلان رئيس جمهور مشرف براي حفظ قدرت بود.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که بر کناري چودري مظاهرات گسترده را ببار اورد که بيک چالش وسعيتر به حکومت نظامي مشرف و تقاضا براي اصلاحات ديمو کراتيک مبدل گرديد.

بسياري در طبقات متوسط و اعتدال پسند پاکستان عقيده دارند که رئيس جمهور، قاضي القضات را بخاطري از صحنه بيرون ساخت ،که وي در راه پلان مشرف که ميخواست پارلمان فعلي يک دوره پنسجاله ديگر را بوي واگذار شود، يک مانع بود.

روز نامه به ادامه مي نويسد، حالا که چودري دوباره بوظيفه گماشته شده است،دو سوال که سر نوشت مشرف را تعين خواهند، بيشتر پيچيده شده است.

اول، آيا مشرف قادر خواهد بود بحيث رئيس جمهور در وظيفه باقي بماند و هم رياست اردو را بعهده داشته باشد؟

دوم ، آيا پارلمان فعلي مشرف را مجددا انتخاب کند و يا اين راي گيري بيک پارلمان جديد گذاشته شود؟

حکم محکمه عالي پاکستان در تعين مجدد چودري، باعث خوشي زايد الوصف حقوق دانان کشور گرديد و با هلهله و تبارز علايم پيروزي آنرا استقبال نمودند و ميگفتند مشرف بايد برود.

وکيل حقوقي چودري،اين تصميم را يک پيروزي براي نظام عدلي کشور و لطمه به رژيم مشرف خواند.

روز نامه تايم لندن نيز به ارتباط اوضاع در پاکستان مي نويسد، طوريکه معلوم ميشود موجي از بم گذاري هاي انتحاري در پاکستان، احساس فوري بحران در افغانستان را تسکين بخشيده است.

در خيابان هاي کابل گفته ميشود که بم گذاران انتحاري از نواحي قبايلي پاکستان که تا اين اواخر بسوي غرب يعني به افغانستان مي امدند تا تندروان افغان را تعليم بدهند و يا خودشان دست به حملات بزنند، اکنون بسوي شرق يعني پاکستان روان اند، جائيکه انها انگيزه هاي جديد و اهداف بهتر دارند.

روز نامه تايمز از وحيد مژده، يک تحليل گر سياسي افغانستان،که در دوران رژيم طالبان در وزارت خارجه کار کرده است، نقل قول ميکند که پاکستاني ها به افغانستان مي آمدند، ولي اکنون در پاکستان مصروفتر هستند.

XS
SM
MD
LG