لینک های دسترسی

Breaking News

ترکها براي پارلمان جديد راي ميدهند


در ترکيه مليون ها راي دهنده براي انتخابات پارلماني به حوزه هاي راي دهي رفته وبرقباي حزب متمايل به اسلاميست ها در برابر مليت خواهان و رقباي ديگر انها ، آراي خود را ارائه کنند.

توقع ميرود که رجب طيب اوردگان ، از حزب عدلت و انکشاف براي پنج سال ديگر برنده شود با وصف انکه شايد در پارلمان ۵۵۰ عضويي درمقابل دينيز بي کال رهبر مخالفين و حزب جمهوري خواهان مردم او کرسي هاي را از دست بدهد.

يک گروه ديگر که حزب مليت خواه است ، قرار است که حد اقل ده فيصد آرا را براي نمايندگي در پارلمان بدست بياورد.

بخاطر جلو گيري ازين عمل يک تعداد از سياستمداران بدون وابستگي بکدام حزبي خود را کانديد کرده اند.

بررسي آراي عامه نشان ميدهد که بيش از ۳۰ کانديد آزاد احتمالا چوکي هاي را بدست خواهند اورد در بين انها شخصيت هاي سياسي کُردي نيز قرار دارند که براي اولين بار از سالهاي ۱۹۹۰ به اين طرف به پارلمان باز خواهند گشت.

XS
SM
MD
LG