لینک های دسترسی

مردي در بم گزاري سال ۱۹۹۳ بمبئي باعدام محکوم شد.


يک محکمه در هند مردي را بخاطر نقشش در بم گزاري هاي مهلک در سراسر بمبئي که باعث هلاکت ۲۵۷ نفر شد، به اعدام محکوم کرد.

اين محکمه در بمبئي فاروق پوالي را امروز بخاطر تعبيۀ بم در موترها در خارج دو عمارت، بشمول دفتر مرکزي اير انديا، محکوم نمود.

آن حمله ۲۰ نفر را کشته و ۸۴ تن ديگر را زخمي ساخت. پرماد کودي قاضي محکمه گفت براي اين جرم هيچ محکوميت ديگري جزء اعدام مناسب نيست.

آن بم گزاري ها بخشي از حملات هم آهنگ در سراسر مرکز تجارتي و مالي هند بتاريخ ۱۲ مارچ سال ۱۹۹۳ بود.

از جملۀ ۱۰۰ نفر ۹۲ نفر تا بحال محکوم شده اند و ازين جمله ۱۱ نفر باعدام محکوم گرديده اند.

XS
SM
MD
LG