لینک های دسترسی

Breaking News

بزرگترين بلاک سني هاي عراق تهديد کرده که کاملاً از حکومت خارج ميشود


بزرگترين بلاک سني ها در پارلمان عراق اشتراک خود را در حکومت تعليق کرده و تهديد نموده که ازان کاملاً خارج ميشود.

جبهۀ وفق امروز به نوري المالکي، صدراعظم عراق يک هفته وقت داد تا تقاضاهاي آن بلاک را مبني بر برخورد با مليشياي شيعه و اصلاح روش حمله و توقيف هاي حکومت برآورده سازد.

اين بلاک از ماۀ جون باينطرف بعنوان احتجاج عليۀ تعقيب قانوني اسد کمال الهاشمي، وزير فرهنگ با جلسات کابينه مقاطعه کرده است.

الهاشمي متهم است که قتل يک سياستمدار ديگر را سازمان داده بود. هفتۀ گذشته جبهۀ وفق و يک گروۀ اعضاي شيعۀ پارلمان بمقاطعۀ جلسات پارلمان عراق خاتمه دادند.

همچنان امروز، پوليس بغداد ميگويد حد اقل شش نفر وقتي کشته شدند که قواي ايالات متحده و عراق با مليشياهاي شيعه در شهر صدر بغداد تصادم نمودند.

و قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک رهبر اداري القاعده در عراق را در جريان حملۀ صبح امروز در موصل دستگير کرده است.

XS
SM
MD
LG