لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ هند توافق ذروي با ايالات متحده را تصويب کرد.


کابينۀ هند توافقي را با ايالات متحده تصويب نمود که شايد راه را براي همکاري ذروي ملکي بين دو کشور هموار سازد.

پرناب مکرجي، وزير خارجۀ هند امروز گفت همۀ نگراني هاي هند بطور مناسبي مطرح گرديده است. او ميگويد اکنون حکومت با پارلمان روي اين توافق مشوره خواهد کرد.

جزئيات توافق تا بحال افشا نشده ولي يک بيانيۀ مشترک در هفتۀ گذشته مشعر بود که دو کشور پيشرفت قابل ملاحظه اي نموده اند.

دهلي جديد و واشنگتن کار را روي اين توافق دو سال قبل آغاز کردند تا بهند اجازه بدهد از ايالات متحده مواد سوخت و تجهيزات ذروي خريداري کند.

در بدل آن، هند بايد دستگاه هاي ذروي توليد برق ملکي خود را بروي مفتشين بين المللي باز نمايد.

مذاکرات بخاطر اعتراض هند بمقابل تقاضاي ايالات متحده که هند آزمايشات ذروي بيشتر را اجرا نکند، بتعويق افتاده بود.

هند همچنان با پيشنهاد تحديد تصفيۀ مجدد مواد سوخت ذروي مخالفت کرد.

XS
SM
MD
LG