لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ ارشد کورياي جنوبي جهت نجات دادن گروگانان به افغانستان رفت


يک نمايندۀ ارشد کورياي جنوبي در کوشش براي رهائي ۲۲ گروگان باقيماندۀ آن کشور که توسط طالبان اسير گرفته شده اند، بسوي افغانستان روان است.

بياک جونگ چون، منشي عمومي رياست جمهوري براي امور امنيتي امروز سيول را ترک کرد. قبلاً، نو موهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي قتل يکي از گروگانان را تقبيح کرده از تندروان طالب خواستار شد تا بقيۀ گروگانان را فوراً آزاد نمايند.

در افغانستان کسي که خود را سخنگوي طالبان ميخواند از طريق تلفون به آژانس هاي خبرگزاري گفت مذاکره براي رهائي گروگانان هنوز هم ممکن است.

او همچنان تائيد کرد که ۲۲ گروگان هنوز زنده هستند. گروگاني که کشته شد باي هيونگ کو، يک کارمند ۴۲ سالۀ امدادي مسيحي معرفي شده است.

جسد تيرباران شدۀ او ديروز در ولايت غزني کشف شد.

XS
SM
MD
LG