لینک های دسترسی

Breaking News

آبخیزی هاي دریای آمو و اثرات سوء آن


دریای آمو که به امتداد ۱۲۰۰ کیلومتر سرحد مشترک طبیعی بین افغانستان تاجکستان - ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل میدهد در طی سه دهه ی اخیر باعث تخریب زمین های وسیع زراعتی و تعداد زیادی از ریه جات در ولایات شمالی افغانستان گردیده است که عده یی زیادی از باشنده گان آن مناطق را مجبور به مهاجرت نموده است.

طبق یک سروی انجام شده تنها در چهار ولسوالی ولایت تخار به صورت مجموعی نزدیک به ۳۴ هزار هکتار زمین در اثر آبخیزی دریای آمو در سال های اخیر از بین رفته است.

که به طور مجموعی در حدود ۲۵ هزار خانو ده از ساکنان این مناطق را مجبور به ترک خانه های شان نموده است.

ساکینین قریه تاشگذر ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ از تخریبات و ابخیزی متداوم دریای آمو در سمت افغانستان شکایت دارند و میگویند که آنها در طی ۳۰ سال اخیر در پهلوی از دست دادن منازل شان هزاران جریب زمین زراعتی را نیز از دست داده اند.

یکی از ساکنین این محل که عبدالرحمن نیازی نام دارد میگوید که آگر حکومت به غرض استحکام کناره های دریای آمو تو جه ننماید ممکن به زودی سایر مناطق و زمین های زراعتی این و سوالی ! تخریب گردد.

مسوولین اداره محیط زیست افغانستان اظهارات ساکینن مناطق شمال را تایید نموده میگویند که دراثر تخریبات دریا آمو در ولسوالی ینگی قلا بیشتر از ۸ هزار هکتار زمین تخریب و ۲۰۰±6 ۰ خانواده بیجا شده است.

همچنان در ولسوالی درقد بیشتر از ۱۶۰۰۰ هزار هکتار زمین از بین رفته و نزدیک به ۲۵۰۰ فامیل منازل شان را ترک نموده اند. همینطور در ولسوالی خواجه بهاوالدين ۵۰۰۰! هکتار زمین تخریب و ۲۰۰۰ خانواده بیجا شده و در ولسوالی دشت قلا ۴۰۰۰ هکتار زمین تخریب شده است و ۶۰۰ خانواده از منازل شان بیجا شده اند.

احمد شاه کریم علومی معاون اداره محیط زیست افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیایی آنسوی کناره های دریای آمو را مستحکم نموده است اما در سمت افغانستان به منظور جلوگیری تخريبات دریای آمو کدام اقدام صورت نگرفته است.

با انکه مقامات حکومت افغانستان میگویند که به منظور استحکامات در کناره های دریای آمو پلان را ترتیب نموده اند.

اما اعمار ۱۲۰۰ کیلو متر استحکام مرز مشترک به وقت زیاد و پول بیشتر نیاز است. ‌

XS
SM
MD
LG