لینک های دسترسی

انفجار در مجتمع نظامي در سوريه ۱۵ عسکر را کشت.


آژانس خبرگزاري رسمي سوريه ميگويد انفجاري در يک ذخيرۀ مهمات در داخل يک مجتمع نظامي حد اقل ۱۵ عسکر را کشته و ۵۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.

آژانس خبرگزاري سنا ميگويد اين انفجار امروزي وقتي رخ داد که حرارت زياد مواد منفجرۀ ذخيرۀ سلاح را در خارج شهر حلب در شمال کشور مشتعل ساخت.

تلويزيون سوريه گفت اين انفجار يک عمل دهشت افگني نبود. شاهدان عيني گفتند ديشب حرارت دران منطقه به ۴۵ درجۀ سانتي گريد رسيده بود.

حلب در تقريباً ۳۵۰ کيلومتري شمال دمشق، پايتخت سوريه واقع است.

XS
SM
MD
LG