لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين حکومتي اعتراف نمودند که جنرال مشرف مذاکرات سري را با بينظير بهتو براه انداخت.


مامورين حکومتي در پاکستان بروز شنبه اعتراف نمودند که جنرال مشرف رئيس جمهور کشور بروز جمعه مذاکرات سري را با رقيب عمدۀ سياسي خود بينظير بهتو براه انداخت.

بنجامين سند خبر نگار صداي امريکا از اسلام آباد گزارش ميدهد که هر دو رهبر تحت فشار هاي تازه اي براي توافق روي يک معاملۀ تقسيم قدرت قرار دارند، تا بتوانند به آوردن ثبات در کشور مساعدت نمايند.

مامورين ارشد ميگويند که رئيس جمهور و بينظير بهتو صدراعظم سابقه بروز جمعه در امارت خليجي ابوظبي ملاقات نمودند.

شيخ رشيد احمد وزير خطوط آهن پاکستان اظهار داشت که اين مذاکرات موفقانه بود، اما وي جزييات بيشتري در مورد ارائه نکرد.

اين اولين ملاقات رسمي يا نيمه رسمي بين اين رقباي سياسي از سال ۱۹۹۹ تا کنون ميباشد که جنرال مشرف از طريق يک کودتاي نظامي بدون خونريزي قدرت کشور را بدست گرفت.

متحدين رئيس جمهور بطور سريع گزارش هاي مربوط به يک معاملۀ عمده را در جريان چند روز آينده تکذيب نمودند.

طارق عظيم وزير اطلاعات پاکستان ميگويد که چندين روز و چندين مذاکره ديگر را در بر خواهد گرفت تا يک نتيجۀ واقعي بدست آيد.

وزير اطلاعات پاکستان ميگويد براي اينکه توافقي بدست آيد بايد اين کار در پاکستان صورت گيرد نه در دوبي.

وي (خانم بهتو) نميتواند معامله ايرا ارائه کند. اين معامله تنها در صورتي تحقق يافته ميتواند که احزاب ديگر نيز به آن بپيوندند.

اما چنين مذاکرات مستقيم و باز در مورد هرگونه توافقي يک گام بزرگ براي حکومت است. تا همين اواخر، آقاي مشرف اصرار ميورزيد که به خانم بهتو، که در لندن در تبعيد بسر ميبرد، اجازه داده نخواهد شد به پاکستان برگردد.

وي طي سالهاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوبار بحيث صدراعظم کشور خدمت نمود، اما اندکي قبل از اينکه اتهامات بزرگ فساد اداري عليه وي وارد شود از کشور فرار نمود.

گزارش ها حاکي از آنست که خانم بهتو براي بازگشت اش به عنوان صدراعظم براي توافقي تلاش دارد که در آن جنرال مشرف در سمت رياست جمهوري باقي خواهد ماند.

اما افراد مربوط به حزب خانم بهتو ميگويند که وي براي واگزاري پوست نظامي توسط رئيس جمهور اصرار خواهد ورزيد.

در حاليکه هردو مخالفين شخصي يکديگر باقي ميمانند، تحليل گران سياسي ميگويند که هردو داراي يک اجنداي مشترک استند و آن روابط خوب با ايالات متحده امريکا، حقوق بيشتر به زنان و پايان بخشيدن افراط گرايي در کشور ميباشد.

اين مذاکرات در حالي براه ميافتد که رئيس جمهور با مخالفت فزاينده همه جناح ها روبرو است. گروه هاي بنياد گراي مذهبي بعد از يورش هفتۀ گذشته قواي حکومتي بالاي مسجد طرفدار طالبان در مرکز اسلام آباد، که منجر بقتل حد اقل ۱۰۰نفر گرديد، خواستار مرگ او استند.

يک موجي از حملات انتحاري در پايتخت و گوشه و کنار کشور باعث قتل بيش از ۲۰۰ نفر گرديد و يک احساس ترس از مصيبت قريب الوقوع را بوجود آورده است.

در عين حال ميانه رو ها بدنبال تلاش رئيس جمهور براي برکناري قاضي القضات کشور، که يک منتقد عمدۀ وي بود، خواستار استعفاي وي گرديدند.

و ايالات متحده امريکا که متحد عمدۀ بين المللي پاکستان ميباشد نيز بالاي رئيس جمهور فشار وارد ميکند تا در مبارزه با طالبان و تندروان القاعده، که در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان فعاليت دارند، کار بيشتر انجام دهد.

در حاليکه انتخابات سراسري در کشور در اواخر سال جاري داير ميشود، دوستان و مخالفين رئيس جمهور بطور يکسان به وي ميگويند که رسيدن به يک توافق با بينظير بهتو ميتواند بهترين چاره براي وي باشد و احتمالاً آخرين چاره براي باقيماندن وي در قدرت خواهد بود.

XS
SM
MD
LG