لینک های دسترسی

طالبان ظهر روز دوشنبه را ضرب الاجل کشتن گروگانان کوريايي تعيين کرده اند


طالبان افغانستان ميگويد که آنها بعصي از ۲۲ تن از گروگانان کورياي جنوبي را در صورتيکه حکومت به رهايي زندانيان تا ظهر روز دوشنبه بوقت محل رها نکنند خواهند کشت.

نطاق طالبان امروز يکشنبه گفت که مذاکرات بين گروه طالبان و حکومت افغانستان با رکود مواجه شده است.

قبلا حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان با فرستاده خاص رئيس جمهور کورياي جنوبي در مورد سرنوشت ۲۲ شهروند کورياي جنوبي که توسط طالبان گروگان گرفته شده اند مذاکراتي را انجام داد.

حامد کرزي با بيک جونگ چن امروز يکشنبه ملاقات کرد اما مامورين تفصيل مذاکرات خصوصي شانرا افشا ننمودند.

حکومت افغانستان ميگويد که يک هيات اعضاي پارلمان وريش سفيدان سعي ميکنند که بر طالبان اصرار ورزند که گروگانان را بدون قيد و شرط رها سازند اما آژانس خبر رساني رويتر قبلا در جريان روز گزارش داد که طالبان مذاکرات بيشتر را با حکومت افغانستان رد کرده اند.

گروه اسلاميست تهديد کرده است که بيست ودو گروگان را در صورتيکه تقاضا هايش براورده نشود خواهد کشت.

شورشيان رهبر ۴۲ ساله کارمندان مسيحي کورياي جنوبي را هفته گذشته توسط گلوله باري کشته است.

XS
SM
MD
LG