لینک های دسترسی

در مورد سرنوشت گروگانان کوريائي اطلاعي داده نشده است.


قبلا تندروان طالب که تهديد کرده اند به قتل ۲۲ گروگان کورياي جنوبي آغاز مينمايند، ضرب الاجل را براي چهار ساعت تمديد کرده بودند تا مذاکرات براي رهائي گروگانان ادامه بيابد.

خبر تمديد ضرب الاجل را يک سخنگوي طالبان در يک صفحۀ انترنت اسلاميست ها منتشر کرده بود.

يک ضرب الاجل قبلي بدون حرفي در مورد سرنوشت گروگاناني که بتاريخ ۱۹ جولاي اختطاف شده بودند، سپري گرديد.

تندروان يکي از گروگانان کوريائي را هفتۀ گذشته بقتل رسانيدند و ازان زمان تا بحال مکرراً قبل از هر ضرب الاجل تهديد ميکردند که اگر تقاضاي شان برآورده نشود بکشتار گروگانان آغاز خواهند کرد.

طبق گزارش مذاکرات بمنظور آزادي گروگانان در بدل رهائي تندروان زنداني طالب قبل از فرارسيدن ضرب الاجل قبلي به بن بست رسيده بود. يک نطاق طالبان گفته بود که مذاکرات بخوبي پيش نميرفت.

رهبران افغانستان و سايرين از طالبان خواستار شدند که يا ضرب الاجل را تمديد کنند و يا اينکه گروگانان را آزاد نمايند ولي سخنگوي طالبان جواب منفي داد.

يک گروگان از طبقۀ اناث باسم يو جونگ هوا در جريان صحبت تلفوني با خبرنگاران خواستار کمک شد.

او گفت که او و ساير گروگانان در ترس بسر ميبرند و گروگان گيرندگان آنها را بمرگ تهديد ميکنند.

XS
SM
MD
LG