لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان پاکستاني زيارتي را در شمال غرب آن کشور اشغال نمودند.


تندروان طرفدار طالبان در شمال غرب پاکستان يک زيارت را اشغال کرده و آنرا به لال مسجد مسما ساخته اند.

مقامات محلي ميگويند در حدود ۱۰۰ تندرو کنترول زيارت حاجي صاحب تورنگ زي را در منطقۀ قبايلي مومند در نزديک سرحد افغانستان بدست گرفتند.

يک نمايندۀ طالبان ميگويد اين دسته در نظر دارد درين محل يک مدرسۀ دخترانه شبيۀ جامعۀ حفصۀ اسلام آباد را تاسيس کند.

آن مدرسه قبلاً در ماۀ جاري بعد ازان تخريب شد که قواي حکومتي بمنظور اخراج تندروان از مسجد اسلام آباد، بران حمله کرد.

بيش از ۱۰۰ نفر، بشمول يک ملاي تندرو درين حمله کشته شدند. در يک انکشاف ديگر، سه عسکر شبۀ نظامي وقتي کشته شدند که تندروان بر يک موضع تفتيش در نزديک شهر ميران شاه در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي حمله کردند.

يک نطاق قواي نظامي ميگويد چهار عسکر مجروح شدند و هفت مظنون گرفتار گرديدند. در يک واقعۀ جداگانه، چهار نفر ملکي بعد ازان کشته شدند که يک موتر مشکوک کاروان وسايط قواي نظامي از نزديک تعقيب ميکرد.

مقامات نظامي ميگويند رانندۀ موتر بامر توقف اعتنا نکرد.

XS
SM
MD
LG