لینک های دسترسی

بیماری انفلونزای پرنده گان "به طور کامل در این کشور از میان رفته است."


مسوولین صحی حکومت افغانستان میگویند که بیماری انفلونزای پرنده گان به طور کامل در این کشور از میان رفته است و دیگر این کشور از خطر این بیماری در امان میباشد.

وزارت صحت عامه افغانستان یک استراتیژی جدید را در رابطه به مبارزه و کنترول انفلونزای پرنده گان که شامل بخش های وقایوی و معالجوی میگردد به کمک مالی بانک جهانی روی دست گرفته شده است.

مسوولین صحت عامه میگویند که در بهار سال جاری در چهار ولایت ننگرهار -کنر -کابل - و کاپیسا ۱۶ واقعه انفلونزای پرنده گان دیده شده بود که بعدآ یک کمپاین وسیع علیه آن صورت گرفت و این بیماری کاملا نابود گردید.

به گفته مقامات صحی حکومت افغانستان در طی سه ماه گذشته در این کشور هیچ واقعه از انفلونزای پرنده گان به مشاهده نرسیده است.

داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان ضمن اعلان این خبر از همه کارکنان که در کمپاین محو انفلونزای مرغی سهم داشتند نیز تشکر نمود.

صدای داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان میگوید: "که به منظور از بین بردن انفلونزای مرغی در افغانستان داکتران و کارکنان صحی ورزیده را تربیه نموده است."

همچنان برنامه های بلند بردن سطح آگاهی مردم افغانستان در مورد این بیماری در نظر گرفته است.

داکتر فاطمی میگوید که در ظرف یک سال شش ماه وزارت صحت عامه توانسته است که لابراتوار های مجهز را به منظور تشخیص ویروس ایچ پنج این یک را ت هیه نم!

د. داکتر فاطمی گفت: "هرچند انفلونزای مرغی به انسانان در افغانستان سرایت ننموده است اما با آن هم وزارت صحت عامه در این مورد نیز اقدامات لازم را روی دست گرفته است."

داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان میگوید: "افغانستان مانند بعضی از کشور های جهان در مسیر حرکت پرنده گان وحشی قرار دارد. از دو سال به این مردم افغانستان نیز در مورد بیماری انفلونزای مرغی نگرانی دارند-نگرانی مردم زما نی ازدیاد یافت که این بیماری در کشور های همسایه بخصوص پاکستان به شکل وسیع شیوع نمود".

XS
SM
MD
LG