لینک های دسترسی

تدویر نمایش گاه عکس در کابل


به روز شنبه نمایشگاه عکس در کابل برگزارشده بود که بیانگر جر یانات دو دهه گذشته افغانستان بود.

در این نمایشگاه مجموعه یی از عکسهایی به نمایش گذاشته شده بود که توسط جانتن دور دینس یک عکاس مشهور امریکایی گرفته شده بود.

دینس میگوید که او از سال ۱۹۸۵ میلادی در افغانستان شروع به عکاسی نموده است.

جانتن دور دینتس ميگويد: "این نمایشگاه در صحن موسسه ایینه برگذار شده بود عکس های که به دیوار نصب شده بود از زمان ها و وقایع مختلف افغانستان بود چه از دوران مهاجرت و چه ازدوران جنگ این کشور."

اقای جانتن دور دینتس میگوید که او علاقه مندی زیادی به گرفتن عکس از جریانات افغانستان داشته است.

جانتن دور دینتس ميگويد در این نمایشگاه تعدادی از مردم به خصوص عکاسان شرکت نموده بودند.

XS
SM
MD
LG