لینک های دسترسی

Breaking News

بم گزار انتحاری بر کاروان وسايط ناتو در کابل حمله کرد


مقامات افغاني ميگويند امروز يک بم گزار انتحاري موتر خود را در نزديک يک کاروان وسايط خارجي در حومۀ شهر کابل منفجر ساخته حد اقل سه نفر ملکي و سه عسکر خارجي را مجروح ساخت.

مقامات ميگويند بم گزار يک کاروان وسايط ناتو را در خارج يک پايگاه در شاهراۀ عمده در نزديک کابل هدف قرار داد.

بروز يکشنبه، تندروان طالب بر يک کاروان در جنوب افغانستان حمله کرده تا ۱۳ محافظ افغان يک شرکت خصوصي امنيتي را کشته و يک عدۀ ديگر را مجروح ساخت.

مقامات گفتند اين کاروان در امتداد شاهراۀ کابل قندهار مورد حمله قرار گرفت.

حملۀ روز يکشنبه به گلوله باري هاي متقابل طولاني منجر گرديد که در نتيجۀ آن پنج طالب نيز کشته شد.

XS
SM
MD
LG