لینک های دسترسی

بم گزار انتحاری بر کاروان وسايط ناتو در کابل حمله کرد


مقامات افغاني ميگويند امروز يک بم گزار انتحاري موتر خود را در نزديک يک کاروان وسايط خارجي در حومۀ شهر کابل منفجر ساخته حد اقل سه نفر ملکي و سه عسکر خارجي را مجروح ساخت.

مقامات ميگويند بم گزار يک کاروان وسايط ناتو را در خارج يک پايگاه در شاهراۀ عمده در نزديک کابل هدف قرار داد.

بروز يکشنبه، تندروان طالب بر يک کاروان در جنوب افغانستان حمله کرده تا ۱۳ محافظ افغان يک شرکت خصوصي امنيتي را کشته و يک عدۀ ديگر را مجروح ساخت.

مقامات گفتند اين کاروان در امتداد شاهراۀ کابل قندهار مورد حمله قرار گرفت.

حملۀ روز يکشنبه به گلوله باري هاي متقابل طولاني منجر گرديد که در نتيجۀ آن پنج طالب نيز کشته شد.

XS
SM
MD
LG