لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف کننده گان طالب تقبيحات شديدي را از جانب سيول دريافت داشتند


اختطاف کننده گان طالب با کشتن دومين گروگان کوريايي جنوبي تقبيحات شديدي را از جانب سيول دريافت داشتند.

اين تندروان ضرب الاجل تازۀ را براي حفظ جان ۲۱ گروگان باقي مانده که يک هفته قبل در افغانستان ربوده شدند، تعیين نموده اند.

بروز سه شنبه خانواده هاي گروگان هاي کورياي جنوبي با شنيدن خبر قتل دومين گروگان توسط طالبان، گريه و شيون نمودند.

وزارت خارجۀ کورياي جنوبي تائيد نمود که (شيم سنگ مين) ۲۹ ساله بضرب گلوله کشته شده است.

چو هي يونگ سخن گوي وزارت خارجۀ کوريايي جنوبي ميگويد کوريايي جنوبي قادر نيست خشم خود را از اين کشتار بيرحمانه عليۀ طالبان پهنان نگهدارد.

(شيم) در جمع ۲۳ تن از فعالين مسيحي کوريايي جنوبي بود که بيشتر از يک هفته قبل در افغانستان توسط تندروان طالب ربوده شد.

مرگ وي بدنبال کشته شدن رهبر ۴۲ سالۀ اين گروه رخ داد. در حاليکه مقامات کوريايي جنوبي مرگ (شيم) را تائيد مينمودند، تندروان ضرب الاجل تازۀ را براي ظهر روز چارشنبه بوقت افغانستان جهت برآورده شدن تقاضاهايشان، تعين نمودند.

اختطاف کننده گان تقاضا دارند تا دولت افغانستان تعدادي از همقطاران طالب آنان را که در زندان اند در بدل اين گروگان ها آزاد نمايد.

کورياي جنوبي نمايندۀ ارشد خود را غرض همکاري با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در مورد اين بحران، به کابل فرستاده است.

ولي (چو هو سون) سخن گويي رياست جمهوري کوريايي جنوبي ميگويد سيول فقط قادر به همين کار است.

(چو) ميگويد کورياي جنوبي نفوذ اندکي بر دولت افغانستان دارد، دولتي که تا به حال از آزاد نمودن زندانيان طالب امتناع نموده است.

وي از طالبان خواهان است از تقاضا هايکه کورياي جنوبي قادر به عمل کرد به آن نيست دست بردارند.

(چو) ميگويد (نو مو هيون) رئيس جمهور کورياي جنوبي هنوز هم سرسختانه مخالف عکس العمل نظامي براي رهايي گروگان ها است ولي وي اضافه ميکند که صبر و حوصلۀ کورياي جنوبي بيحد نيست.

(چو) ميگويد اگر طالبان بازهم کوريايي هاي ملکي را به قتل برسانند، اين کشور همچنان آرام به تماشا نخواهد نشست.

وي در مورد اينکه دولت کورياي جنوبي چه عکس العملي را در پيش خواهد گرفت، چيزي نگفت.

خانواده هاي گروگان ها بروز سه شنبه در حاليکه بيانات شانرا بصورت زنده در تلويزيون بيان مينمودند از ايالات متحدۀ امريکا خواهان کمک گرديدند.

(کيم کيونگ يا) مادر يکي از گروگان هاي زنده از ايالات متحده تقاضا نمود تا به مسلۀ گروگان ها نه از نقطۀ نظر سياسي بلکه بحيث يک موضوع بشري بنگرند.

ايالات متحده رهبري نيرو هاي چند مليتي را در افغانستان براي سعي در برگشت امنيت و ثبات به عهده دارد که کوريايي جنوبي نيز آنرا با داشتن چندين صد نيروي غير محارب حمايت مينمايد.

بعضي از کوريايي ها از واشنگتن انتقاد نموده اند که از نفوذ خود بر کابل در پذيرش تقاضا هاي گروگان گيران کار نميگيرد.

واشنگتن در مجموع از همچو معاملات امتناع ميورزد، خاصتاً با آنانيکه دهشت افگن قلمداد ميشوند که شامل طالبان اند، طالباني که رهبر القاعده را در حالي پناه داد که پلان حملات يازدهم سپتمبر بر نيويارک و واشنگتن را ميريخت.

در ماه مارچ پنج زنداني طالب در بدل معامله با يک خبرنگار ايتالوي اختطاف شده، توسط دولت افغانستان آزاد گرديدند.

اين آزادي وسيعاً توسط مقامات ايالات متحده و ديگران تقبيح گرديد و رئيس جمهور کرزي اظهار داشت که اين عمل دوباره تکرار نخواهد شد.

XS
SM
MD
LG