لینک های دسترسی

مقامات ايالات متحده از جاپان تقاضا کرده اند تا بکمک خود به افغانستان ادامه بدهد


يک مقام ارشد ايالات متحده در قبال يک شکست عمدۀ حزب حاکمۀ شنزو آبي، صدراعظم در انتخابات جاپان، از آن کشور تقاضا کرده تا بکمک خود در افغانستان ادامه بدهد.

بروز يکشنبۀ گذشته حزب دموکرات مخالف حکومت کنترول مجلس علياي پارلمان را بدست گرفت.

اکنون، بعضي ها دران حزب ميگويند که با قانوني که به جاپان اجازه ميدهد براي عمليات تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان کمک بحري و غيره فراهم کند، مخالفت خواهند نمود.

قرار است برين قانون در ماۀ نومبر غور صورت گيرد.

جان نگروپونتي، معاون وزارت خارجۀ ايالات متحده در جريان توقفي در توکيو در مورد اين وضع اظهار نگراني کرده گفت هرنوع اخلالي بمساعي جلوگيري از دهشت افگني صدمه وارد خواهد کرد.

تامس شيفر، سفير ايالات متحده در توکيو هفتۀ آينده با رهبران مخالف حکومت ملاقات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG