لینک های دسترسی

جستجوي محل براي انجام مذاکره روي رهائي ۲۱ شهروند کورياي جنوبي


جوانب سه گانه امروز شنبه بردريافت يک محل قابل قبول براي همه کار کرده اند. طالبان مايل نيستند در محلي ملاقات کنند که تحت اداره حکومت باشد.

يک هيات کورياي جنوبي از چندروز بدين سو در افغانستا ن بوده و اميد وار است بااختطاف کنندگان، کارمندان تعاوني کورياي جنوبي، که از تاريخ ۱۹ جولائي بدين سو ربوده شده اند در باره رهائي شان مذاکره کنند.

چسيون هو سيون سخنگوي رياست جمهوري کورياي جنوبي گفت: مامورين به طالبان گفتند که سيول قادر نيست مطالبات آنها را براي آزا دساختن زندانان طالب که ذريعه افغانستان در قيد نگهداشته اند، در بدل رهائي گروگانان کورياي جنوبي برآورده سازد.

امروز شنبه يک خانم کورياي جنوبي که جز اختطاف شدگان است به سرويس هاي افغانستان در صداي امريکا گفت که بسياري از گروگانها مريض بوده و اطمينان ندارد تا چه مدت آنها در تحت شرايط موجوده زنده باقي خواهند ماند.

در يک انکشاف ديگر يک تيم اطباي رضا کار افغان حاضرشده اند به تداوي گروگانهاتي باقي مانده بپردازند که بقرار گذارش دوي انها شديداً مريض اند.

روشن نشده اين پيشنهاد شان پذيرفته شده است يا خير؟ اختطاف کنندگاان آنها تا کنون دو تن از اين گروگان هاي شانرا که هردو مرد بوده اند، کشته اند و حکومت افغانستان را به اهمال و ناشنيده گرفتن تقاضاي شان براي رهائي زندانيان شان در نزد حکومت متهم ساخته اند.

مابقي گروگانها که وسيعاً زنان اند مسيحييان کورياي جنوبي اند که براي اجراي ماموريت هاي تعاوني بشري به افغانستان رفته اند.

حکومت افغانستان از هنگاميکه ۲۳ کوريائي حين مسافرت با بس از کابل به جانب قندهار اختطاف شدند از مذاکره بر تبادله زندانيان در بدل رهائي گروگانها خود داري کرده ا ند.

XS
SM
MD
LG