لینک های دسترسی

Breaking News

وقوع سيلابها در چين مرکزي


منابع خبري چين ميگويند وقوع سيلابها درچين مرکزي سبب شد يک تونل قطار آهن فرو ريزد و ۵۲ کارمند چيني را در قيد تونل نگهدارد.

آژانس سين هواي چين گذارش ميدهد که اين سيل اوايل امروز يکشنبه بوقت محل در ولايت ههوبي رخ داد و عمله نجات تا کنون ۳۵ کارگر را نجات داده اند.

هفده تن ديگر شان هنوز در تونل باقي مانده اند. مامورين ميگويند با کارگران قيد مانده در تونل در تماس اند و کدام خطر متوجه آنها نيست.

در هفته هاي اخير باران هاي شديد باعث وقوع سيلابها و لغزش گل در سر تاسر چين مرکزي شد.

سين هوا ميگويد بدنبال سه روز باران شديد، که باعث سيلابهاي سريع السير در هفته گذشته درولايت هينان شد ۷۸ تن هلاک و ۱۸ تن مفقود الاثر شده اند.

XS
SM
MD
LG