لینک های دسترسی

Breaking News

بش و کرزي جنگ عليۀ دهشت افگني را مورد بحث قرار دادند


جورج دبليو بش، رئيس جمهور ايالات متحده و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان به تعقيب مذاکرات شان در تفرجگاۀ رياست جمهوري کمپ ديويد در خارج واشنگتن، بر تعهد شان در جنگ عليۀ دهشت افگني تاکيد کردند.

آقاي بش گفت ايالات متحده با ناتو و قواي افغاني همکاري ميکند تا عليۀ تندروان طالب بجنگد. آقاي کرزي گفت طالبان خطري را متوجۀ افغان هاي بيگناه ميکنند ولي نه بحکومت افغانستان.

آقاي بش همچنان گفت او مطمئن است که با استخبارات درست، ايالات متحده و پاکستان ميتوانند رهبر القاعده را کشف کرده و بکشند.

اما آقاي بش از بيان اينکه آيا ايالات متحده درين مورد بدون مشورۀ پاکستان اقدام خواهد کرد يانه، خودداري ورزيد.

آقاي بش همچنان گفت قواي ايالات متحده هرانچه در توان دارد جهت محافظت مردم بيگناه انجام ميدهد.

چندين صد نفر ملکي در جريان عمليات تحت رهبري ايالات متحده و ناتو در افغانستان کشته شده اند. آقاي بش و آقاي کرزي در مورد نقش ايران در افغانستان نظرات متفاوتي را ارائه کردند.

رئيس جمهور ايالات متحده گفت درين مورد خيلي محتاط خواهد بود که آيا نفوذ ايران در افغانستان يک قوۀ مثبت است يانه.

قبل از مذاکرات، آقاي کرزي گفت ايران در قسمت افغانستان بيشتر يک کمک کننده بوده تا يک مانع.

آقاي بش گفت او و آقاي کرزي همچنان يک مقدار زياد وقت را در مذاکرات دو روزۀ شان بر لزوم مبارزه عليۀ قاچاق مواد مخدر و زرع کوکنار صرف کردند.

و آقاي کرزي همچنان از آقاي بش بخاطر آن کمک ايالات متحده که مرگ و مير اطفال را در افغانستان بطور قابل ملاحظه اي کاهش داد، تشکر کرد.

XS
SM
MD
LG