لینک های دسترسی

صدراعظم ايران جهت مذاکرات امنيتي به ايران مسافرت کرد


نوري المالکي، صدراعظم عراق براي مذاکرات امنيتي که انتظار ميرود بر روابط ذات البيني و امنيت در کشورش متمرکز باشد، در ايران است.

اين رهبر شيعيان يک متحد نزديک ايران است و زماني دران کشور در تبعيد بسر ميبرد. او امروز با پرويز داؤدي، معاون رياست جمهوري ايران ملاقات کرد.

او همچنان در نظر دارد با محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور و آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران ملاقات نمايد.

ايالات متحده ايران را بفراهم کردن اسلحه و تعلميات براي مليشياهاي شيعۀ عراق متهم ميکند ولي ايران اين اتهام را تکذيب مينمايد.

همچنان امروز نمايندگان عراق، همسايگان آن و جامعۀ بين المللي جهت مذاکره روي اعادۀ امنيت بعراق، در سوريه ملاقات کردند.

سفر آقاي مالکي دو روز بعد ازان صورت ميگيرد که مقامات ايراني، عراقي و امريکائي جهت جستجوي طرق ثبات بخشيدن به عراق ملاقات کردند.

ايالات متحده و ايران از ماۀ مي باينطرف سه دور مذاکرات امنيتي را در بغداد داير کرده اند.

XS
SM
MD
LG