لینک های دسترسی

خانم افغان به دلیل نبود امکانات دومین طفل خود را از دست داد


خانمی که چندی قبل در کابل پنج گانگی به دنیا اورده بود به دلیل نبود امکانات در شفاخانه دومین طفل خود را از دست داد.

فاطمه دو هفته قبل در کابل پنج گانگی به دنیا اورده بود ولی یک طفل در اوایل فوت گردیده که چهار طفل دیگرش سالم بود.

این خانم به نهایت مشکلات اقتصادی مواجه بوده در عین حال شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی نیز از لحاظ امکانات انقدر مجهز نمی باشد.

داکتر عبدالصبور نیازی مسوول بخش نوزادان این شفاخانه میگوید که یکی از علت های فوت طفل دوم این خانم، نبود امکانات در این شفا خانه میباشد.

به گفته خانم فاطمه و تعدادی از کارمندان شفاخانه بعد از اینکه تعدادی محدودی از رسانه ها وضعیت این خانم را به نشر رساندند، کمک های به این خانم شده است که میتوان ۵۰ هزار افغانی کمک رییس جمهور، دیدار معاونین رییس جمهور و وزیرصحت همراه با کمک های شان یاد نمود.

فاطمه میگوید از روزیکه طفل دوم خود را از دست داده است، اطفال دیگرش را شیر داده نمیتواند.

XS
SM
MD
LG