لینک های دسترسی

Breaking News

اسوسيتدپرس: علت سقوط شرکت هوايي آريانا افغانستان - سوء اداره ، اختلاس، قيمت بلند و قروض


باساس گزارش آژانس خبر رساني اسوسيتدپرس علت سقوط اين شرکت سوء اداره ، اختلاس ،قيمت بلند اجاره وقروض زياد بوده است.

باساس اين گزارش حکومت افغانستان در تلاش بوده تا سرمايه گزاران را براي ۷۵ فيصد خصوصي ساختن خطوط هوايي آرياناي تحت تسلط دولت، جلب نمايد.

سقوط اين خط هوايي ۵۲ ساله که با وجود تعزيرات بين المللي از رژيم طالبان نجات يافت نشانۀ آشکاراي ناکامي حکومت افغانستان و در عين زمان نشان دهندۀ برداشت رو به افزايش اختلاص و ندانم کاري آن بود.

معين وزارت تجارت گفته است، سقوط شرکت هوايي آريانا شکست بزرگي در اعتماد مردم به حکومت بوده است.

در بين تخمين ۱۴ مليون دالر قروض فوري، آريانا يک اعشاريه نه مليون دالر به شرکت بوئينگ شيکاگو بخاطر اجارۀ طيارات ۷۴۷ مقروض بود.

آريانا همچنان هفت مليون دالر از يک ادارۀ مواد سوخت افغاني قرضدار بود.

XS
SM
MD
LG