لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده کاروان وسايط نظامي را در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد


انفجار امروزي يک بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان، حد اقل چهار عسکر شبۀ نظامي را مجروح ساخت.

کاروان وسايط حامل آن ها وقتي هدف قرار گرفت که در نزديک شهر ميران شاه در منطقۀ وزيرستان شمالي سفر ميکرد.

از وقت سقوط ماۀ گذشتۀ يک توافق صلح بين قواي پاکستاني و تندروان و حملۀ حکومت بر يک مسجد تندروان در اسلام آباد باينطرف خشونت درين منطقه که يک سنگر مستحکم القاعده و طالبان ميباشد، افزايش يافته است.

XS
SM
MD
LG