لینک های دسترسی

Breaking News

استادان پوهنتون کابل در مورد جرگه امن - Kabul university professors about Peace Jirga in Kabul


برگذاری جرگه امن افغانستان و پاکستان از دید بیشتر صاحب نظران اجتماعی وسیاسی نیک پنداشته میشود.

و این کارشناسان نفس برگذاری چنین جرگه ها را با اهمیت در بهبود امنیت میشمارند. داکتر ایاز نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل جرگه را یک امر پسندیده اسلامی میخواند.

در عین حال داکتر مرتضی مهران استاد پوهنتون تعلیم وتربیه کابل این جرگه را به نفع امنیت منطقه میخواند.

اما سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل با برگذاری این جرگه موافق نمیباشد.

روضت الله مجید استاد فاکولتۀ ادبیات پوهنتون کابل میباشد او به این باور است که در این جرگه نمایندگان واقعی مردم شرکت نکرده اند.

همچنان احمد طارق حمیدی ستاژر قضایی پوهنتون کابل به برگذاری این جرگه به خوشبینی نگاه مینماید.

XS
SM
MD
LG