لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي جنوبي ميگويد کنفرانس سران دو کوريا در قسمت حل و فصل اختلاف ذروي کمک خواهد کرد


کورياي جنوبي ميگويد کنفرانس مجوزۀ ماۀ جاري رهبر آن کشور با رهبر کورياي شمالي بمساعي بين المللي جهت ختم پروگرام ذروي پيونگ يانگ کمک خواهد کرد.

لي جاي جونگ، وزير اتحاد مجدد کورياي جنوبي امروز گفت که اين کنفرانس سران يک فرصت مهم براي رهبران کورياي شمالي و جنوبي خواهد بود تا موضوع ذروي را بطور فعالانه حل و فصل کنند.

او همچنان گفت وقتي نوموهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي از سرحد تحت محافظت شديد دو کشور عبور نموده و در کنفرانس سران در پيونگ يانگ اشتراک ميکند.

کورياي جنوبي و کورياي شمالي استفاده از خطوط مواصلاتي راه ها و يا خطوط آهن را مورد بحث قرار خواهند داد.

کورياي شمالي و جنوبي ميگويند رهبران شان بتاريخ ۲۸ آگست براي مذاکرات سه روزه ملاقات ميکنند که اولين ملاقات آنها طي هفت سال گذشته ميباشد.

در عين زمان، تار آسو، وزير خارجۀ جاپان امروز توسط تلفون با وزير خارجۀ کورياي جنوبي صحبت کرده از او تقاضا نمود تا با استفاده ازين کنفرانس سران بر پيونگ يانگ در مورد اختطاف شهروندان جاپاني فشار وارد نمايد.

XS
SM
MD
LG