لینک های دسترسی

Breaking News

پنج عسکر امريکا در عراق کشته شده و چهار تن ديگر زخمي گرديده اند


اردوي ايالات متحده ميگويد که چهار عسکر امريکايي در اثر يک انفجار در جريان جنگ در جنوب بغداد پايتخت عراق کشته شده اند.

بيانيه امروز يکشنبه گفت که عساکر در يک انفجار در جريان عمليات محاربوي بروز شنبه کشته شده و چهار تن ديگر مجروح گرديدند.

در يک حادثه ديگر اردو ميگويد که يک عسکر بروز شنبه دراثر آتش اسلحه خفيفه در حالي کشته شد که در جنوب شرق بغداد مشغول گزمه بود.

همچنان بروز شنبه انفجار يک بم کنار جاده والي و قوماندان امنيته ايالت ديوانيه را کشته است که يک منطقه شيعيان در جنوب بغداد ميباشد.

کارمندان طبي ميگويند که سه عضو محافظين امنيتي والي نيز کشته شده اند. اين بم قوي هنگامي منفجر گرديد که کاروان وسايط آنها از جاده ميگشت و بسوي ديوانيه پايتخت ايالتي بعد از مراسم تدفين يک شيخ قبائلي روان بود.

مقامات در ايالت ديوانيه به تعقيب اين حمله قيود بر گشت و گزار را نافذ ساخته اند.

XS
SM
MD
LG