لینک های دسترسی

Breaking News

در جنگ در کمپ پناهندگان در لبنان يک عسکر لبناني کشته شد


قواي نظامي لبنان ميگويد امروز در تازه ترين جنگ بين اردوي لبنان و تندرواني که از القاعده الهام گرفته اند و در کمپ پناه گزينان فلسطيني در محاصره قرار دارند، يک عسکر لبناني کشته شد.

مرگ اين عسکر تعداد تلفات عساکر را از وقت آغاز جنگ با فتح الاسلام در ۲۰ ماۀ مي باينطرف به ۱۳۶ نفر بلند ميبرد.

قواي لبناني به گلوله باري توپخانه بر تندرواني که در کمپ نهرالبارد در شمال لبنان محاصره هستند، ادامه ميدهد.

تندروان با شليک چندين راکت نوع کتيوشا که در قريه هاي نزديک کمپ افتاد، پاسخ دادند ولي اين راکت ها تلفاتي را سبب نگرديد.

يک قوماندان ارشد فتح الاسلام بروز يکشنبه تسليمي مشروط را پيشنهاد کرد ولي اردو آن را بزودي رد نموده تقاضا کرد که شورشيان خود را تسليم نمايند.

اين جنگ ۱۲ هفته اي بيش از ۲۰۰ نفر را کشته و تقريباً همۀ ۳۱ هزار باشندۀ کمپ را مجبور بفرار ساخته است.

XS
SM
MD
LG